czasopismo poświęcone literaturze pięknej,
sztukom plastycznym i naukom humanistycznym


Zawartość numeru 3/2015
Numer 3/2015
Hanna Krall rozmawia o łowieniu... życia |
Mariusz Szczygieł o Hannie Krall | Jacek Dehnel: Dziennik roku chrystusowego |
J.Sawic o lubelskim jazzie

Akcent jest czasopismem niezależnym, utrzymuje się z dotacji budżetowych oraz dobrowolnych wpłat. Wydawany początkowo jako almanach, po Sierpniu 1980 został zalegalizowany jako czasopismo poświęcone literaturze, sztukom plastycznym i naukom humanistycznym. W latach osiemdziesiątych na skutek restrykcji politycznych był dwukrotnie zawieszany, ale środowisku artystycznemu udawało się odzyskać tytuł w niezmienionej postaci.

Akcent analizuje procesy kulturowe, jakie zachodzą na pograniczu narodowości. Pismo zainicjowało poważne zainteresowanie tym tematem przed wieloma laty, kiedy był on jeszcze zakazany przez PRLowską cenzurę.

Akcent był nazywany "domem najwybitniejszych śpiewających poetów" - publikowano tu utwory W. Młynarskiego oraz wysokiej próby przekłady piosenek G. Brassensa, J. Brela, B. Okudżawy, W. Wysockiego, a w ostatnich latach Jana Kondraka, Basi Stępniak-Wilk, Marka Andrzejewskiego, Marcina Różyckiego, Wojciecha Waglewskiego. W "Akcencie" debiutowało wielu młodych autorów, których nazwiska stały się głośne (m.in. P. Szewc, E. Ostrowska, M. Świetlicki, A. Niewiadomski, A. Goławska).

Akcent ma znaczący udział w popularyzacji literatury polskiej tworzonej na obczyźnie - już w latach 80. prezentowano twórczość pisarzy emigracyjnych i jej kompetentne omówienia.

Akcent prezentował pierwsze polskie przekłady "Spotkania w Telgte" G. Grassa, "Pomalowanego ptaka" J. Kosińskiego, "Cementowego ogrodu" I. McEwana, "Szatańskich wersetów" S. Rushdiego, opowiadań I. B. Singera.

Co pewien czas Akcent publikuje blok tekstów poświęconych jednemu tematowi, problemowi czy osobie, np.: "Dziecko i świat", "Samobójcy i inni", "Gra - temat i metoda", "Chłopi - twórcy kultury", "Powstanie warszawskie", "Węgrzy i o Węgrach", "Erotyka w literaturze", "Komizm, humor i groteska w kulturze Europy", "Polscy Amerykanie", "Karol Wojtyła - poeta, dramaturg, filozof", "Czytanie Ukrainy".

Akcent gości na swych łamach m.in. Tadeusza Chabrowskiego, Karla Dedeciusa, Michała Głowińskiego, Ryszarda Kapuścińskiego, Tadeusza Konwickiego, Istvana Kovacsa, Jacka Łukasiewicza, Leszka Mądzika, Danutę Mostwin, Wiesława Myśliwskiego, Wacława Oszajcę, Piotra Sommera, Andrzeja Sosnowskiego, Sergiusza Sternę-Wachowiaka, Jerzego Święcha, Bolesława Taborskiego, abp Józefa Życińskiego, Jacka Dehnela, Annę Frajlich, Pawła Huelle.

Akcent ukazuje się cztery razy w roku. Cena rocznej prenumeraty wynosi 38 zł (koszty wysyłki pokrywa wydawca). Zamówienia przyjmujemy pod adresem redakcji.

Nr ISSN 0208-6220

AKTUALNOŚCI
ARCHIWUM
AKCENT W PRZESTRZENI
Z ŻYCIA REDAKCJI
GALERIA
GDZIE KUPIĆ AKCENT
WSCHODNIA FUNDACJA KULTURY AKCENT Pod patronatem "Akcentu"

kontestacje (6 kB)    Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów   Biała lokomotywa, E. Stachura, J. Satanowski   Profile Tuwima, konferencja    Grzegorz Filip, Studnia    XX-wieczne konfrontacje literackie     Konferencja Mistycy Żydowscy     logochmielakow (25 kB)
LINKI
DANE KONTAKTOWE
NAUKA W AKCENCIE
LUBLIN-MIASTO POETÓW
ANTOLOGIA
facebook

Wszelkie uwagi na temat strony proszę kierować do webmastera.